บริการรับร่างสัญญามีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

เป็นข้อบังคับในหลายรัฐที่นายจ้างต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะแก่พนักงาน แต่นี่เป็นงานที่ท้าทายสำหรับธุรกิจที่ต้องทำโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก รับร่างสัญญาความช่วยเหลือนี้จะมาจากการบริการภารโรงมืออาชีพ บริการเหล่านี้มักจะจ้างตามสัญญา รับร่างสัญญาเป็นที่ต้องการสูง ก่อนที่บริษัทบริการภารโรงจะเริ่มรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด พวกเขาจะทำสัญญาและส่งไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อลงนามหากเห็นด้วยตามเงื่อนไขและข้อกำหนด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสัญญานั้นเอื้ออำนวยต่อธุรกิจที่มีศักยภาพ

แต่ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่บริการรับร่างสัญญา

จะต้องมีการร่างมาอย่างดี มีสิ่งสำคัญบางประการที่ต้องพิจารณาก่อนร่างสัญญา รับร่างสัญญาส่วนใหญ่มีระยะเวลาหนึ่งเดือน ดังนั้นคุณต้องพิจารณาหนึ่งเดือน’ นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเนื่องจากบริการภารโรงมักจะประกอบด้วยพนักงานหลายคนที่จะทำงานและต้องจ่ายสำหรับงานของพวกเขา คุณจะต้องพิจารณาว่ามีพนักงานกี่คนที่จะทำงาน ทำความสะอาดธุรกิจกี่ชั่วโมง และทำความสะอาดธุรกิจกี่วันต่อสัปดาห์ คุณต้องพิจารณาอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

เครื่องมือที่คุณจะใช้ในงานด้วย คุณต้องพิจารณาด้วยว่าคุณต้องเช่าอุปกรณ์พิเศษใดๆ สำหรับลูกค้าใหม่หรือไม่ ระยะเวลาที่คุณต้องเช่า และค่าใช้จ่าย รับร่างสัญญา ราคาสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง คุณจะต้องประมาณการว่าวัสดุสิ้นเปลืองจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรสำหรับงานหนึ่งเดือน หากพนักงานขับรถตู้หรือรถยนต์ของบริษัท คุณต้องพิจารณาระยะทางที่ขับไปกลับและค่าน้ำมัน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรับร่างสัญญาภารโรงของคุณ

หลังจากที่คุณได้ทราบสิ่งเหล่านี้แล้ว

คุณก็พร้อมที่จะร่างสัญญาการบริการรับร่างสัญญาของคุณ นอกจากค่าใช้จ่ายข้าง

รับร่างสัญญา

รับร่างสัญญา ราคา

ต้นแล้ว คุณต้องพูดถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยในสัญญาบริการภารโรง คุณต้องระบุบริการที่คุณจะจัดหาและความถี่ที่คุณจะให้บริการรับร่างสัญญาเหล่านี้ เช่น บริการทำความสะอาดของคุณจะทำความสะอาดธุรกิจทุกคืนหรือไม่ พวกเขาจะทำความสะอาดธุรกิจจำนวนหนึ่งคืนเท่านั้น หากมีงานพิเศษที่ทำเดือนละครั้ง เป็นต้นในสัญญา คุณควรระบุรายการเหล่านั้น เช่น ค่าแรง ซึ่งคุณควรระบุแค่ว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ แต่ไม่ใช่จำนวนเงินที่จ่ายให้พนักงานแต่ละคน

ทนายความด้านความบันเทิงจะมีความเห็นว่าข้อตกลงการบริการรับร่างสัญญาส่วนบุคคลในนิวยอร์ก แคลิฟอร์เนีย หรือที่อื่น ๆ อาจค่อนข้างซับซ้อนในประเด็นที่พวกเขานำเสนอ  ใช่ แม้ว่าค่าชดเชยทั้งหมดที่ต้องชำระภายใต้สัญญาจะมีไม่มากก็ตาม คงจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้เพื่อระบุรายการปัญหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับทนายความด้านความบันเทิงในนิวยอร์กหรือสัญญาบริการส่วนบุคคลอื่นๆ แต่ประเด็นสำคัญบางประการสำหรับพรสวรรค์ในข้อตกลงการบริการส่วนบุคคลในโลกบันเทิงถือเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sirataslegal.com/

 

Comments are closed.