Category Archives: เครื่องปั่นไฟ

เปลืองเงินจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ในเครื่องปั่นไฟดีเซล

เครื่องปั่นไฟหลายคนอาจไม่ทราบเรื่องนี้ เนื่องจากการใช้เครื่องยนต์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นสองเดือนขึ้นไป เครื่องยนต์ก็เหมือนกับเครื่องยนต์สันดาปภายในอื่นๆ จะสะสมคราบคาร์บอนและทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลใช้เชื้อเพลิงมากกว่าที่จำเป็นในการผลิตกระแสไฟฟ้า การสูญเสียคาดว่าจะมีอย่างน้อยร้อยละ 20 ซึ่งในระยะยาวเป็นเงินจำนวนมาก เครื่องปั่นไฟอาจสูงถึงหลายพันดอลลาร์ต่อเดือน เช่นเดียวกับแผนกอื่นๆ ของบริษัท ประสิทธิภาพในการดำเนินงานจะช่วยประหยัดเวลาและเงินสำหรับนักธุรกิจทุกคน สิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงแม้กระทั่งประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเช่นกัน เครื่องปั่นไฟอย่างที่หลายคนกล่าวไว้อย่างไม่ต้องสงสัย เป้าหมายหลักของเจ้าของธุรกิจคือการเอาตัวรอดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันคือการพัฒนาตัวให้ผอมลง ข้อมูลเพิ่มเติม รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองจะไม่เปิดเผยความจริงของเทคโนโลยี HHO เครื่องปั่นไฟความคิดเห็นว่าเทคโนโลยียานยนต์และเชื้อเพลิงถูกระงับโดยเจตนา และผู้คนต่างถูกปกปิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และการค้นพบอันน่าทึ่ง พวกเขาตำหนิบริษัทน้ำมันรายใหญ่ ในความเห็นของฉัน HHO หรือ Browns Gas เป็น “เทคโนโลยีเชื้อเพลิง” อย่างหนึ่ง เครื่องปั่นไฟแต่ฉันขอแตกต่างที่เทคโนโลยีนี้ถูกระงับ แต่มีการวิจัยน้อยกว่าเนื่องจากผู้คนจำนวนมากสงสัย “ผู้เชี่ยวชาญ” จะสร้างทฤษฎีและสร้างเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนเช่นเดียวกับ “เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์” ที่รู้จักกันทั่วไป และอ้างสิทธิ์มากเกินไป 50% ถึง 70% แม้กระทั่งสองเท่าของระยะทางของรถยนต์ ในขณะที่ “ผู้เชี่ยวชาญ” คนอื่น ๆ จะสร้างทฤษฎีและหักล้างเทคโนโลยี HHO หรือ Brown’s Gas โดยแสดงความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการหลอกลวง พวกเขาเป็นสุดขั้วของทั้งสองเครื่องปั่นไฟ แต่มีอีกหลายคนเช่นเราจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อค้นหาความจริง

Posted in เครื่องปั่นไฟ | Comments Off on เปลืองเงินจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ในเครื่องปั่นไฟดีเซล